Financieel

Erven of schenken?

Waarom de termen erfenis en Nalatenschap niet synoniem zijn Heel vaak worden de termen erfenis en nalatenschap in de dagelijkse taal als synoniemen gebruikt. Juridisch is er echter een groot verschil. De erfenis De erfgenaam is uw algehele rechtsopvolger. Als er slechts één erfgenaam is, spreekt men ook wel van de enige erfgenaam. Als er […]

Schuiven naar boven